Środek grzybobójczy – przyjaciel każdej rośliny

środek grzybobójczy

 

Sadownik, rolnik i domowy hodowca kwiatów. Każdy z nich spotkał się z problemem grzybów, które są w stanie położyć kres nawet najlepiej dopieszczonej plantacji. Środek grzybobójczy to specyfik, jakiego nie powinien się wystrzegać każdy, kto dba o zdrowie własnych roślin.

Co to są fungicyd?

Fungicyd to preparat służący do zwalczania grzybów zaraz po ich pojawieniu się lub prewencyjnie przed wystąpieniem problemu. Środek grzybobójczy działa na kilku poziomach, między innymi blokuje on możliwość oddychania grzybów wywołując efekt ich obumierania, a także blokuje biosyntezę białek, co utrudnia i kwasów nukleinowych, co znacznie utrudnia współpracę pomiędzy rośliną, a grzybem. Fungicydy działają w sposób bezpieczny dla samych roślin, przez co można środek grzybobójczy tego rodzaju polecić każdemu rolnikowi czy też sadownikowi.

Jakie są rodzaje fungicydów?

Środek grzybobójczy (https://otorolny.pl/srodki-ochrony-roslin/grzybobojcze) – fungicyd można sklasyfikować ze względu na rodzaj skutek do jakiego prowadzi jego zastosowanie:

– prewencyjne – tworzy powłokę ochronną na roślinie

– inwazyjny – wyniszcza strukturę grzyba i jego zarodniki

– anty-rozwojowy – zapobiega dalszemu rozwojowi grzybów

W jakich okolicznościach używa się fungicydu?środek grzybobójczy

Jak widać środek grzybobójczy może być użyty w różnych celach, rozmaite są również sytuacje w jakich fungicyd znajdzie zastosowanie:

– uprawy warzyw

– rośliny ozdobne

– sady owocowe

– uprawy zbóż

– w leśnictwie