Skuteczny sposób nawożenia? Nawozy dolistne.

nawozy dolistne

Nawozy to środki używane w uprawie roślin w celu zwiększenia wysokości i jakości plonowania. Odbywa się to dzięki dostarczeniu roślinom składników pokarmowych, które są im niezbędne oraz polepszają ich właściwości. Człowiek ciągle szuka bardziej skutecznych sposób nawożenia. Jednym z nich jest podawanie nawozów dolistnych. Czym charakteryzuje się ten sposób dokarmiania roślin?

Jak działają nawozy dolistne?

Nawozy dolistne są podawane roślinom w formie oprysku  bezpośrednio na liście i łodygi. W ten sposób organizmy roślinne pobierają dostarczane składniki pokarmowe. Taka forma nawożenia posiada wyższą skuteczność, a roślina otrzymuje, w zależności od produktu, wiele cennych składników jak magnez, siarka oraz mikroelementy: bor, żelazo, miedź, cynk, molibden, mangan i inne. Nawozy są dostępne w opakowaniach o różnej wielkości, w zależności od powierzchni na jakiej mają być zastosowane.


nawozy dolistne

Jakie zasady należy zachować, stosując nawozy dolistne?

Nawożenie dolistne będzie skuteczne, jeśli odbywać się będzie z zachowaniem kilku zasad:

  1. dostarczanie składników pokarmowych powinno mieć miejsce w czasie największego rozwoju rośliny, stosuje się je zazwyczaj 2-4 razy w sezonie uprawnym
  2. nawozy dolistne nie powinny być aplikowane przed nadchodzącymi opadami
  3. opryski są najbardziej skuteczne, kiedy wykonuje się je pod wieczór; otwarta wtedy większość aparatów szparkowych korzystnie wpływa na pobieranie minerałów
  4. należy zapoznać się i ściśle przestrzegać innych warunków oprysku podanych przez producenta.

Nawozy dolistne to nowoczesna i skuteczna forma wzmacniania roślin i wpływania na zwiększenie ich plonowania.